Make your own free website on Tripod.com

الظن   عاري   والبراهين   ثوبه  

 

الظن   عاري   والبراهين   ثوبه  

   وهرجٍٍ   بليااثبات   بالعون  ممقوت      

ليت  الهوى  خفف علي من ذنوبه   

   ولا   محى  ودٍعلى  القلب  منحوت      

كان   ارجهنت   المحاني  عذوبه     

  وصفق لها الخفاق والصدر بالصوت      

وانا  لما  شفت  الحيا رحت صوبه     

         واثر  الحيا  مافية  نوه ولاقوت             

كنه   ردي  الحيل  يوم  اعتزوبه      

 ضاعت  علومه  والتمداح  للتوت        

كانوا   ثلاثة  لين  مرعي  رعوبه       

   شربوا الزلال وساقوا الخبل للموت          

واللي   علينا   يحسب  انه  عقوبه        

     عاقب  ولد عاقب وناقص وهلفوت           

يلزم    مكانه    لايعوج   دروبه      

        والله  لا  اقصر شبر من جا يبا نوت              

دوبه   على   فعل  الرجاجيل  دوبه       

  يتبع غوى الغاوي وياكل معه حوت         

حطوه   باشة  يوم  ثم  اخسفوبه       

   يستاهل  السلتوح  ماجاه  من شوت       

م90في  90  كوبه  ووووكوبه      

    يخضب بها دقنة مع صبغة البوت         

واللي   وزاهم   باقيٍ   مادروبه    

    انه  من  اكبار  الشياطين طاغوت