Make your own free website on Tripod.com

أفـــــــلام هــنـــديّـــه  

 

كثر ماينتثر شاعر على خد الـورق برضـاه

كثر ماتنحنـي غيمـه لغـرّة بنـت  نجديّـه

 

كثر ماتخنق العبره بلحظات الـوداع  أفـواه

كثر مايلعـن العشّـاق ذا الحـب  وبلاويّـه

 

كثر مايسجد المسلم لطاعـة ربـه  ومـولاه

كثر ماضيّع إبليـس الرجيـم الكافـر بغيّـه

 

كثر ماتفتخر (شمّر) بحاتم يوم ضيفـه جـاه

كثر ماخلّف الطائي ب(حايل) قـوم  طائيّـه

 

كثر ماقيل : ذا ( يامي ) وله لابه تضد  عداه

كثر ماقول : هم في الضيق لي محزم وجنبيّه

 

كثر مايغيضني مبدا : لجل تحيا تبوس جباه 

كثر ماضحك من إللي قال : بوسه دبلوماسيّه

 

كثر مايغثني شوف اللئيم إللي ورث له جـاه

كثر ماعند بابه من يتامـى بـروس  محنيّـه

كثر مايصبر العاقل على همّه علـى  بلـواه

كثر مايفقد الجاهـل صوابـه ساعـة الهيّـه

 

كثر ماينضرب طيّب بهالدنيـا علـى علبـاه

كثر ماهو سخيـف بعيـن نـاسٍ  إنتهازيّـه

 

كثر ماراح من عمر الكرامـه آآآه واقدسـاه

كثر ماننحرج من قصة ( آيـات )  الفدائيّـه

 

كثر ماقـد توعدنـا وقلنـا : ويلهـم ويـلاه

كثر ماطال فينا الحلم مثل ( أفـلام هنديّـه )

 

أحبك يامـلاذ الخافـق إللـي تايـه  بدنيـاه

لقى فيك الأمـان وراحتـه وأنـواع حنيّـه