Make your own free website on Tripod.com

البارحة

 
البارحةجاء بطرف العين ديان
شدد علي الطلابة والوحاني

شديت منهم وأنا ماني بزعلان
شديت من عند ذربين العواني

قصيرهم خاشر في كل بستان
يسقونها بالمكاين والسواني

ينشي عليهم مخايل من غزيلان
ينشي على دار وافين المعاني

أزورهم في حياتي كل محيان
وان مت وصيت منهو في مكاني

هندية من حربهم راح خسران
الضيف تعطيه كيفات زياني

سلم على الكل شيبان وشبان
سلم عليهم ثمان في ثماني

سلم على برك واللي فيه قطان
ومن شاف برك ومنهم له تواني

سلم عليهم سلام يازن العان
ويازن الهضب والعان اليماني

يفداهم اللي نقص من كل ميزان
ويفداهم اللاش والصبي الهداني

ربعي ترد الخطا يوم الردي حان
هم كرمة الظيف لشتد الزماني