Make your own free website on Tripod.com

 نجران الارض الخصبة والمياه عذبة


 

نـجران تـمتاز ارضها بالخصوبه

 

 يـاطيب تـربتها ويـاقرب مـاها


مـاها غـزير ومـيزته بـالعذوبه

 

 يـسقي الغروس اللي تلّطف هواها


انـتاجها مـرغوب وان سوقوا به

 

 واسـعارها مـاحد شـكا من غلاها


مـن ذاق مـنتوج البلد مال صوبه

 

 مــادام جـربها وجـرب سـواها


والـلي عـرف محصولها قال توبة

 

 الـسـلعه الـمستورده مـا نـباها


الـلي مـن الـقطر البعيد اقبلوا به

 

يـنهي مـرور الـوقت قيمة غذاها


فـوائـده غـطت عـليها عـيوبه

 

 يـضحك بها البايع على من شراها


مـا دامت فلوس الرجل في جيوبه

 

 يـقدر يـميز طـيبها مـن رداهـا


صـحيح مـا غطا الجسد مثل ثوبه

 

 هــذا وديـرتنا كـثير ٍ عـطاها


اطـيب تـمر تلقاه في السوق دوبه

 

مـن قـبل لـحظات المزارع جناها


ومـا فاض من منتوجها سافروا به

 

 لـبلادنا الـلي فـضل ربي غشاها


شـعب الـفهد وافين له وهتفوا به

 

 فـي ظـل تـوجيهه تواصل خطاها


الله يـديم الـعدل والـلي سعوا به

 

 والله يـصـون ابـلادنا ويـحماها


حب الوطن واجب على اللي ربوا به

 

 حـب ٍ جـذوره نـابته فـي ثراها


اخـلاصنا مـا مـن شوايب تشوبه

 

انـفاخر بـحب الـوطن ونـتباها


لاجـل الـعقيده والوطن والعروبه

 

 نـحيا عـليها وان هـلكنا فـداها


وصـلاة ربـي عـد ذاري هـبوبه

 

 مـنا عـلى طـاها النبي وآل طاها