Make your own free website on Tripod.com

ســـــــكـــــــة الاحــــــــــــــزان

 

نعم فيني-علـى قولـك جمـر هـم وجمـر اشجـان

 واذا تبغـى الجمـر كلـه جميـعـه مجتـمـع فيـنـي

 

ولـدت وداخلـي شوقي,مسـافـر للسـمـا iiولـهـان

 ولـــدت الـقـيـد مـــا احبه..يكبـلـنـي ويطـويـنـي

 

احب اكتب قصيدي مجد..رعشه صاغهـا الوجـدان

 بنـور الشمـس لاكتبهـا لـو ان الشمـس تكوينـي

 

واحب افرح..احب اضحك..احب اعشق.. انا انسان

 ولكـنـي مـحــب الـحــب اذا فـيــه ب تدفنـيـنـي

 

ومـا دمتـي تحبيـن القيـود.. وتعشـقـي القضـبـان

ومـــا دمـتــي تحبـيـهـا فـــلا يـمـكـن.. تحـبـيـنـي

 

لان طبعـي مـثـل طـيـر تـعـلا مــا يـبـي سـجـان

 تعلـق بالسمـا العـالـي رفــض قـيـد البساتيـنـي

 

انـا اطباعـي غريبـه صـح يمكـن سكـتـي احــزان

 ولـكـن الـطـبـع فـيـنـي شـمــوخ مـــا يبكـيـنـي

 

انـا ابغـى اللـي يرافقـنـي يـعـادل كـفـة المـيـزان

 ويـرحـل صــوت باعمـاقـي يشجعني..ويغريـنـي

 

يجوز ان المسافـه شمس,يجـوز الخاتمـه حرمـان

 يـجـوز..ولـكـن ايـمـانــي بـوجـدانــي يـعـزيـنــي

 

واقول اني-علـى قولك-جمـر هـم وجمـر اشجـان"

 قـول ان الجمـر كـلـه, جميـعـه, مجتـمـع فيـنـي