Make your own free website on Tripod.com

عـــــاشـــــق وطــــــــــن


ســلام مـرسـول مـنـي لاغـلـى وطــن
معطـرا بالشـوق وبالـداخـل احـلـى نـغـم


انغـام عاشـق لمعشوقتـه نـجـران الـوطـن
يطـرب لهـا الحايـم ويغـرد باحـلـى نـغـم


ياصل سلامي لموطنـي مـع السحـاب الغايمـه
سحاب اثقله الحمل ويرعد على الجبال الراسيـه


ويضرب صداها في الجبال ويرتفع لاعلى مـدى
ويعانق غيوم السما وبرتد منهـا دموعـا ماطـره


ويرجع كما ضرب الرصاص على الجبال الراسيه
ويصيح بالصوت الجبل ... اه... من عاشق وطن


وينثـر دمـوع الغيـوم منـه سيـولا جـاريـه
ويقول يـا ارض ارتـوي انغـام عاشـق وطـن


والـوادي بـه يسيـر شايـل حمـولا هايـلـه
يبدأ من عند المضيـق حتـى الربـوع الخاليـه


والارض منه ترتـوي وتسبـح الـرب شاكـره
وتقول يارب احفـظ نجـران الارض الطاهـره


والشجر منـه يرتـوي والـزرع يبهـر ناظـره
والريحان يغازل الزهور ويقول ما احلى منظـره


ومع نسناس الصباح وحي علـى خيـر العمـل
صاح المنادي يا هلـي جـات العلـوم الغانمـه


القـوم بـه تباشـروا وقالـوا لفانـا البـارحـه
اشـواق عاشـق وطـن مـع الغيـوم السابحـه


وعلى الوادي طاب السمر صبحا وليـل وقايلـه
هذا ابن عم وهذا ابن خال وهذا علومـه غانمـه


قوما على المذهب سوى وقلـوب فيهـم صافيـه
قوما من العز ارتوو هاماتهم مثل الجبال العاليـه


وترتـد اشواقـي الـي بعلـوم نجـران الغاليـه
غيـم وبـرق ورعـد وامطـار خيـر وعافيـه


ليت الزمن يرجع ورا وأعيـش حلـم البارحـه
طفلا مع النجمـه صحـى كلـه برائـه صافيـه


عاشق وطن عاشق وطن نجران عشقـي دايمـه
نجـران هـو موطنـي واحـلام طفـلا باقيـه